top of page

อุปกรณ์สนามเด็กเล่น รุ่นพื้นฐาน

เราคือโรงงานผลิต ของเด็กเล่นในสนาม อุปกรณ์สนามเด็กเล่น (Playground   Equipments) หรือ ชุดสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ครุภัณฑ์ชุดสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็กได้แก่ ชิงช้า ม้าหมุน กระดานลื่น ม้าลื่น กระดานหก และอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากที่สุดใน

เรามีสินค้ามีให้เลือกมากกว่า 100 รายการ

ชิงช้า

ชิงช้า

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับนั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจ สามารถนั่งได้ครั้งละ 1-2 คน เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

ปีนป่ายเดี่ยว

ปีนป่ายเดี่ยว

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับโหนห้อยตัวเพื่อฝึกทักษะการผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อแขนและนิ้วมือ เหมาะสำหรับการใช้เพื่อการยืดตัวเพิ่มความสูงของเด็ก โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

ปีนป่ายรวม

ปีนป่ายรวม

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ เป็นการรวมเครื่องเล่นประเภทใช้สำหรับโหนห้อยปีนป่าย รวมไปถึงเครื่องเล่นประเภทอื่นๆ ที่จับมารวมกันในเครื่องเล่นเดียว อาทิเช่น สไลเดอร์, ห่วงโหน, ชิงช้า เป็นต้น เพื่อฝึกทักษะการผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อแขนและนิ้วมือ เหมาะสำหรับการใช้เพื่อการยืดตัวเพิ่มความสูงของเด็ก โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

คานกระดก

คานกระดก

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และขาเล่นได้ตั้งแต่ 2 คน เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-12 ปี โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

สปริงโยก

สปริงโยก

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และขาเล่นได้ตั้งแต่ 2 คน เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-12 ปี โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

โยกเยก

โยกเยก

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และขาเล่นได้ตั้งแต่ 2 คน เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-12 ปี โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

ม้าหมุน

ม้าหมุน

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และขาเล่นได้ตั้งแต่ 2 คน เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-12 ปี โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

สไลเดอร์

สไลเดอร์

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และขาเล่นได้ตั้งแต่ 2 คน เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-12 ปี โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

อุโมงค์-ถังลอด

อุโมงค์-ถังลอด

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และขา สร้างจินตนาการพัฒนา EQ พร้อมความสนุกสนาน เล่นได้ 1 คนขึ้นไป เหมาะสำหรับเด็กเล็ก โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

จักรยาน-รถยนต์-เครื่องบิน

จักรยาน-รถยนต์-เครื่องบิน

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และขา สร้างจินตนาการพัฒนา EQ พร้อมความสนุกสนาน เล่นได้ 1 คนขึ้นไป เหมาะสำหรับเด็กเล็ก โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

อุปกรณ์กีฬา

อุปกรณ์กีฬา

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การกะระยะ พัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และเพื่อความสนุกสนาน เล่นได้ 1 คนขึ้นไป เหมาะสำหรับเด็กเล็ก โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

bottom of page