อุปกรณ์สนามเด็กเล่น รุ่นพื้นฐาน

เราคือโรงงานผลิต ของเด็กเล่นในสนาม อุปกรณ์สนามเด็กเล่น (Playground   Equipments) หรือ ชุดสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ครุภัณฑ์ชุดสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็กได้แก่ ชิงช้า ม้าหมุน กระดานลื่น ม้าลื่น กระดานหก และอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากที่สุดใน

เรามีสินค้ามีให้เลือกมากกว่า 100 รายการ

ชิงช้า

ชิงช้า

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับนั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจ สามารถนั่งได้ครั้งละ 1-2 คน เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

ปีนป่ายเดี่ยว

ปีนป่ายเดี่ยว

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับโหนห้อยตัวเพื่อฝึกทักษะการผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อแขนและนิ้วมือ เหมาะสำหรับการใช้เพื่อการยืดตัวเพิ่มความสูงของเด็ก โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

ปีนป่ายรวม

ปีนป่ายรวม

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ เป็นการรวมเครื่องเล่นประเภทใช้สำหรับโหนห้อยปีนป่าย รวมไปถึงเครื่องเล่นประเภทอื่นๆ ที่จับมารวมกันในเครื่องเล่นเดียว อาทิเช่น สไลเดอร์, ห่วงโหน, ชิงช้า เป็นต้น เพื่อฝึกทักษะการผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อแขนและนิ้วมือ เหมาะสำหรับการใช้เพื่อการยืดตัวเพิ่มความสูงของเด็ก โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

คานกระดก

คานกระดก

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และขาเล่นได้ตั้งแต่ 2 คน เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-12 ปี โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

สปริงโยก

สปริงโยก

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และขาเล่นได้ตั้งแต่ 2 คน เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-12 ปี โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

โยกเยก

โยกเยก

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และขาเล่นได้ตั้งแต่ 2 คน เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-12 ปี โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

ม้าหมุน

ม้าหมุน

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และขาเล่นได้ตั้งแต่ 2 คน เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-12 ปี โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

สไลเดอร์

สไลเดอร์

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และขาเล่นได้ตั้งแต่ 2 คน เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-12 ปี โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

อุโมงค์-ถังลอด

อุโมงค์-ถังลอด

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และขา สร้างจินตนาการพัฒนา EQ พร้อมความสนุกสนาน เล่นได้ 1 คนขึ้นไป เหมาะสำหรับเด็กเล็ก โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

จักรยาน-รถยนต์-เครื่องบิน

จักรยาน-รถยนต์-เครื่องบิน

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และขา สร้างจินตนาการพัฒนา EQ พร้อมความสนุกสนาน เล่นได้ 1 คนขึ้นไป เหมาะสำหรับเด็กเล็ก โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV

อุปกรณ์กีฬา

อุปกรณ์กีฬา

เครื่องเล่นสนามเด็กประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การกะระยะ พัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขน และเพื่อความสนุกสนาน เล่นได้ 1 คนขึ้นไป เหมาะสำหรับเด็กเล็ก โดยทาง Enjoy ได้มีการเลือกใช้โครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กท่อกลมและเหล็กราง รับรองความแข็งแรง และได้รับมาตรฐาน พร้อมการพ่นเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน (PU) ซึ่งให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV