top of page

HEALTHY AND EASY

HEALTHY AND EASY

เพราะการเล่นเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อเด็ก
เนื่องจาก การเล่นเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เด็ก
ได้พัฒนาทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญา

PLAYGROUND

FITNESS YOUNG

FITNESS KIDS

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง (Outdoor Fitness)
และอุปกรณ์เครื่องเล่นและออกกำลังกายสำหรับเด็ก (Play & Exercise)
เพื่อรองรับนโยบาย การส่งเสริมสุขภาพของภาครัฐและเอกชน ซึ่งออกแบบ
และผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทย

FITNESS 

KIDS & YOUNG

การเล่นเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อเด็ก เนื่องจาก การเล่น
เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญา
การออกกำลังกายในเด็ก จะไม่ได้เป็นในลักษณะเดียวกันกับของผู้ใหญ่
แต่การออกกำลังกายในเด็กจะหมายถึง การละเล่น การเล่นเกมกลางแจ้ง
รวมไปถึงกิจกรรมและสันทนาการต่างๆ และหัวใจที่สำคัญสำหรับเด็กๆ

ให้ความเอาใจใส่แก่ลูกค้าทุกท่านด้วยสินค้าคุณภาพดี ราคาไม่แพง วัสดุที่ใช้ในการผลิตมีการนำเข้า
จากต่างประเทศและถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้งาน เรามีการรับประกันพร้อมซ่อมดูแลให้ลูกค้า
ในช่วงระยะเวลา 1 ปี

Untitled-1
Set-2 (8ตัว 76,000)
Set-3 (8 ตัว 76,000)
Set-4 (8ตัว 76,000)
Set-4(10 ตัว 95,000)
5
4
2
3
1
6

เป็นหอเล่นสำหรับเด็กมีทั้งหอ 90 ใหญ่ เล็กและแบบผสมหลากหลาย
สีสัน และรูปแบบสร้างความดึงดูดให้เด็กอยาก ออกกำลังกายไปพร้อมกับ
ความสนุกสนาน เป็นเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กเล่นในสนามเด็กเล่น
สีสันสดใส เหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณ 5-10 ขวบ

Playground Sets

OUTDOOR

สนับสนุนยุทธศาสตร์ คนไทยแข็งแรง / เมืองไทยแข็งแรง

N joy ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเด็กไทยในวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตเข้มแข็ง 
และมีความสามารถและความพร้อม ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่จะรับผิดชอบ ต่ออนาคตของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ALL RIGHTS RESERVED ©2016 EN’Joy Playground & Fitness CO., LTD.

bottom of page